Моющие и дезинфицирующие средства для сельского хозяйства

Е-Севил

 

Є-СЕВІЛ

 

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину:

Селеніт натрію – 1 мг

Вітамін Е – 60 мг

Вітамін В1 – 40 мг

Фармакологічні властивості

Фармакотерапевтична група: Вітаміни і мінеральні елементи.

АТС vet класифікаційний код QА11JB – вітаміни і мінеральні елементи.

Селен є складовою частиною ферментів та амінокислот (селенометіонін, селеноцистеїн), білків (селенопротеїнів), окремі з яких життєво необхідні для функціонування щитоподібної залози, зокрема дейодування тироксину і перетворення його у трийодтиронін, попередження розвитку аутоімунного тиреоїдиту. Селен входить до складу глутатіонпероксидази, яка має виражені антиоксидантні властивості, руйнує пероксид гідрогену (водню) та пероксидні сполуки, що утворюються внаслідок окиснення ненасичених жирних кислот, пероксидів білкового і нуклеїнового походження.

Вітамін Е (токоферол) бере участь в обміні білків, жирів і вуглеводів, забезпечує структурно-функціональну стабільність ліпопротеїнів мембран усіх клітин, попереджує їх окиснення, розвиток дистрофічних змін у гепатоцитах і кардіоміоцитах та м’язах скелета, запобігає негативному впливу феруму, активує синтез гему, який входить до складу гемоглобіну, міоглобіну, каталаз і цитохромів, стимулює еритроцитопоез та процеси тканинного дихання. Вітамін Е бере активну участь у репродуктивній функції самців і самок: стимулює сперміогенез, запобігає неплідності самок, ембріональній смертності, забезпечує розвиток плода, оптимальний перебіг вагітності та родів.

Вітамін В1 у печінці перетворюється в біологічно активну форму – тіаміндифосфат – кофермент декарбоксилаз, які беруть участь в реакціях циклу Кребса, транскетолази – фермента, необхідного для аеробного окиснення глюкози. Вітамін В1 бере участь у вуглеводному обміні в клітинах кори головного мозку, попереджує нагромадження в них токсичної гліоксалової кислоти, яка спричиняє некроз нейронів (кортико-церебральний некроз).

Клінічні особливості

Застосування

Е-Севіл® застосовують для лікування і профілактики білом’язової хвороби, міопатозу (м’язової дистрофії), В1-гіповітамінозу (поліенцефаломаляції, кортико-церебрального некрозу), у комплексній терапії гепатиту, гепатодистрофії, міокардіодистрофії, міоглобінурії, міозиту та парезу м’язів, для попередження процесів пероксидного окиснення ліпідів, порушення репродуктивної функції самок і самців.Возможно, Вас также заинтересует